Menu

Privacy Statement & AVG

Laatst aangepast: 24 mei 2018

Inleiding

Dartli BV (hierna: ‘wij’) hecht waarde aan de privacy van alle gebruikers van www.dartli.nl en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld.
In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie zijn wij?

Dartli B.V., print en repro gevestigd in Amsterdam, Almere en Amersfoort
Tegeltjeswijsheid.nl
Leukkratje.nl
Giftcetera.nl
Allen te bereiken op:
info@dartli.nl
020-6158351
Pedro de Medinalaan 1c
1086 XK Amsterdam
Nederland

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij bieden de mogelijkheid om online gepersonaliseerde producten te bestellen en bij een door jou opgegeven adres te laten bezorgen. Voor onze online dienstverlening kunnen wij jouw gegevens op de volgende manieren verzamelen:

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslag van de verwerkingen

Zoals hierboven staat, verwerken wij sommige gegevens voor:

Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.

Derde ontvangers

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet zomaar aan derden verstrekken, tenzij dit volgens de wet verplicht is. Wij geven jouw informatie alleen ter beschikking aan bedrijven die worden betrokken bij de uitvoering van onze diensten. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat betrokken is bij de betaling en financiële afhandeling van jouw order of de bezorgdienst die je order aflevert. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers.
Onze werknemers, verwerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens en de inhoud van deze privacyverklaring te respecteren.

Cookiestatement

Over cookies lees je meer in ons cookiestatement.

Verwerkersovereenkomst

Dartli verwerkt persoonsgegevens voor en in opdracht van de klant. Dartli en de klant zijn daarom verplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om een Verwerkersovereenkomst te sluiten. Lees hier onze verwerkersovereenkomst.