Menu

Giftcetera.nl houdt bepaalde persoonsgegevens bij over al zijn gewaardeerde relaties.

1. Welke categorieën van persoonsgegevens van relaties bewaart en verwerkt Tegeltjeswijsheid.nl?

Tegeltjeswijsheid.nl bewaart en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van relaties:

2. Waarvoor verwerkt Tegeltjeswijsheid.nl persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor wettelijk toegestane zakelijke doeleinden, zoals een aantal of alle van onderstaande lijst omvatten:

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

Neem contact met ons op.

Denk eraan dat wanneer u bezwaar maakt, we bovenstaande acties in uw voordeel mogelijk alleen in beperkte mate kunnen uitvoeren.

3. Hoe lang zal Tegeltjeswijsheid.nl persoonsgegevens van zakenrelaties bewaren?

Tegeltjeswijsheid.nl bewaart persoonsgegevens van zakenrelaties voor de duur van de relatie of voor maximaal achttien maanden na het laatste zakelijke contact.

4. Kan ik als zakenrelatie van Tegeltjeswijsheid.nl mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

Zakenrelaties van Tegltjewijsheid kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens corrigeren, ze naar een ander systeem laten overbrengen, de verwerking ervan beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunnen onze zakenrelaties te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen.

Wij hopen dat deze informatie nuttig is en kijken ernaar uit om ook in de toekomst met succesvol zaken te doen met u.

5. Wat wordt er opgeslagen in de cookies?